Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO” lub „Rozporządzenie”), informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym, jest AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009630, REGON: 016114501, NIP: 5213039810 (“Spółka“), Tel: +48 22 460 00 70
  • W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem e – mail: odo@ajinomoto.com.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Pana/Panią przy wykorzystaniu formularza znajdującego się na stronie internetowej, jak również w celu przesłanie informacji handlowej o produktach AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. jeżeli jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane również, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, iż wobec takiego przetwarzania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ado@ajinomoto.com.pl.
  • Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania odpowiedzi na zapytanie, dłużej tylko wtedy, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.